תנאי שירות באתר האינטרנט של Intercompany Solutions

עודכן לאחרונה: 14 בינואר 2020

אנא קרא בעיון את תנאי השירות האלה לפני השימוש באתר https://intercompanysolutions.com המופעל על ידי ספרי לקוחות מטעם ICS Accounting & Advisory BV

פתרונות Intercompany עושים שימוש ב- HTTPS או SSL כדי להגן על נתוני המשתמשים המוגשים באמצעות האתר. עם זאת, איננו אחראים לכל מידע שיפסיד במקרה של הפרה ביטחונית.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

תנאי שימוש באתר

מבוא

תנאים והגבלות אלה קובעים את השימוש שלך באתר זה; באמצעות אתר זה, אתה מקבל את התנאים וההגבלות במלואם. אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות אלה או לכל חלק מתנאים והגבלות אלה, אינך רשאי להשתמש באתר זה.

אתה חייב להיות לפחות 18 שנים של גיל להשתמש באתר זה. באמצעות אתר זה אתה מתחייב ומייצג שאתה לפחות 18 שנים של גיל.

אתר זה משתמש בקובצי Cookie. על ידי שימוש באתר זה והסכמה לתנאים והתניות אלה, אתה מסכים ל- ICS Marketing BV שלנו לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאי ICS Marketing BV ויתור, מדיניות פרטיות ו מדיניות עוגיות.

רישיון לשימוש באתר

אלא אם כן צוין אחרת, ICS Marketing BV ו / או מעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של זכויות הקניין הרוחני באתר ובחומר באתר. בכפוף לרישיון שלהלן, כל זכויות הקניין הרוחני שמורות.

באפשרותך להציג, להוריד למטרת אחסון במטמון בלבד, ולהדפיס דפים מהאתר לשימושך האישי, בכפוף למגבלות המפורטות בהמשך ובמקומות אחרים בתנאים וההגבלות.

אסור לך:

 • לפרסם מחדש חומר מאתר זה;
 • למכור, להשכיר או חומר רישיון משנה מאתר האינטרנט;
 • להראות כל חומר מאתר בציבור;
 • לשחזר, לשכפל, להעתיק או אחר לנצל חומר באתר זה למטרה מסחרית;
 • לערוך או לשנות באופן אחר כל חומר באתר; או
 • להפיץ מחדש חומר מאתר זה ללא התייחסות של המקור

כאשר התוכן זמין במיוחד עבור חלוקה מחדש, הוא יכול להיות מופץ רק עם הפניות מלאות פתרונות Intercompany

שימוש מקובל

אינך רשאי להשתמש באתר זה בכל דרך שתגרם או עלולה לגרום נזק לאתר או לירידת זמינות האתר או נגישותו; או בכל דרך שהיא בלתי חוקית, בלתי חוקית, מזויפת או מזיקה, או בקשר לכל מטרה או פעולה בלתי חוקית, בלתי חוקית, מזויפת או מזיקה.

אתה לא חייב להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, מארח, לשדר, לשלוח, שימוש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב מ( או צמוד) כל תוכנות ריגול, וירוסים מחשב, סוס טרויאני, תולעת, קשה לוגר, rootkit או אחר תוכנת מחשב זדונית.

אין לבצע פעולות איסוף נתונים שיטתיות או אוטומטיות (לרבות, ללא הגבלה, גרידה, כריית נתונים, מיצוי נתונים וקציר נתונים) באתר זה או בלעדיו ללא הסכמה מפורשת בכתב של Intercompany Solutions.

אינך רשאי להשתמש באתר זה כדי לשדר או לשלוח תקשורת מסחרית לא רצויה.

אינך רשאי להשתמש באתר זה לכל מטרה הקשורה לשיווק ללא הסכמה מפורשת בכתב של Intercompany Solutions.

גישה מוגבלת

הגישה לאזורים מסוימים של אתר זה מוגבלת. ICS Marketing BV שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה לאזורים באתר זה, או לכל אתר אינטרנט זה, לפי שיקול דעתה של Intercompany Solutions.

אם ICS Marketing BV מספק לך מזהה משתמש וסיסמה כדי לאפשר לך לגשת לאזורים מוגבלים באתר זה או לתכנים או שירותים אחרים, עליך לוודא שמזהה המשתמש והסיסמה נשמרים בסוד.

ICS Marketing BV עשויה להשבית את זיהוי המשתמש והסיסמה שלך לפי שיקול דעתה הבלעדי של Intercompany ללא הודעה או הסבר.

תוכן גולש

בתנאים אלה, "תוכן המשתמש שלך" פירושו חומר (כולל ללא טקסט הגבלה, תמונות, חומר שמע, חומר וידאו ואודיו ויזואלי חומר) שאתה שולח לאתר הזה, לכל מטרה.

אתה מעניק ל- ICS Marketing BV רישיון עולמי, בלתי חוזר, שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את תוכן המשתמש שלך בכל מדיה קיימת או עתידית. אתה גם מעניק ל- ICS Marketing BV את הזכות לרשיון משנה זכויות אלה, ואת הזכות להגיש תביעה בגין הפרת זכויות אלה.

תוכן המשתמש שלך אינו יכול להיות בלתי חוקי או בלתי חוקי, אסור לו להפר זכויות משפטיות של צד שלישי כלשהו, ​​ואינו רשאי להוות תביעה משפטית נגדך או נגד ICS Marketing BV או צד שלישי (בכל מקרה לפי כל דין החל) .

אין לשלוח כל תוכן משתמש לאתר, אשר היה או היה אי פעם נושא של הליכים משפטיים מאוימים או בפועל או תלונות דומות אחרות.

ICS Marketing BV שומרת לעצמה את הזכות לערוך או להסיר כל חומר המוגש לאתר זה, או מאוחסן בשרתים של Intercompany Solutions, או מתארח או מתפרסם באתר זה.

על אף זכויותיהם של Intercompany Solutions בתנאים ותנאים אלה ביחס לתוכן המשתמש, ICS Marketing BV אינה מתחייבת לפקח על הגשת תוכן זה או לפרסומו של תוכן זה באתר זה.

לא ניתן כל ערבון

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

אתר זה מסופק "כמות שהוא" ללא כל מצג או התחייבות, מפורשת או משתמעת. ICS Marketing BV אינה מציגה מצגים או אחריות ביחס לאתר זה או למידע וחומרים המופיעים באתר זה.

מבלי לפגוע בכלליות הסעיף דלעיל, ICS Marketing BV אינה מתחייבת כי:

 • אתר זה יהיה כל הזמן זמין, או זמין בכל; או
 • המידע באתר זה הוא מלא, נכון, מדויק או שאינו מטעה.

אין דבר באתר זה מהווה או אמור להוות, ייעוץ מכל סוג שהוא.

מגבלות של חבות

ICS Marketing BV לא תישא באחריות כלפיך (בין אם על פי חוק המגע, חוק הנזיקין ובין אם לאו) ביחס לתוכן של אתר זה או לשימוש בו או בקשר אליו באופן אחר:

 • כדי שהאתר ניתן ללא תשלום התמורה, לכל הפסד ישיר המידה;
 • לכל אובדן עקיף, מיוחד או תוצאתי; או
 • לכל הפסדים עסקיים, אובדן ההכנסות, הכנסות, רווחים או חסכונות צפויים, אובדן חוזים או קשרים עסקיים, אובדן מוניטין או רצון טוב, או אובדן או ההשחתה של מידע או נתונים.

הגבלות אלה של חבות חלות גם אם ICS שיווק BV כבר מומלץ במפורש על ההפסד הפוטנציאלי.

יוצאים מן הכלל

אין בהצהרת אתר זו דבר שימנע או יגביל את כל האחריות המשתמעת מהחוק כי אין זה חוקי שלא לכלול או להגביל, ושום דבר מתוכן כתב ויתור זה לא יכלול או יגביל את החבות של Intercompany Solutions ביחס לכל:

 • מוות או נזק אישי שנגרם עקב רשלנות של פתרונות Intercompany;
 • הונאה או מצג שווא מזויף מצד ICS Marketing BV; אוֹ
 • בין אם זה יהיה בלתי חוקי או בלתי חוקי עבור ICS שיווק BV כדי לכלול או להגביל, או לנסות או מתיימר להוציא או להגביל את חבותה.

סבירות

שימוש באתר זה, אתה מסכים שההכללות ומגבלות של אחריות שנקבעו בהצהרה באתר אינטרנט זה הנן סבירים.

אם אתה לא חושב שהם סבירים, אתה לא חייב להשתמש באתר זה.

צדדים אחרים

הנך מאשר כי כישות בעלת אחריות מוגבלת, ל - ICS Marketing BV יש אינטרס להגביל את חבותם האישית של נושאי המשרה והעובדים שלה. הנך מסכים כי לא תביא באופן אישי כנגד כל נושאי המשרה או העובדים של אינטרקומפאני פתרונות בגין כל הפסדים שאתה סובל בקשר עם האתר.

מבלי לפגוע בסעיף האמור לעיל, אתה מסכים כי המגבלות של אחריות ואחריות המפורטות בכתב ויתור באתר זה יגן על נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, החברות הבנות, היורשים, הקבלנים וקבלני המשנה של אינטרקום, וכן על ICS Marketing BV.

הוראות בלתי ניתנים לאכיפה

אם הוראה כלשהי של הצהרה באתר זה, או נמצאת להיות, בלתי ניתן לאכיפה על פי כל דין, שלא ישפיע על יכולת האכיפה של ההוראות האחרות של כתב ויתור אתר זה.

שפוי

אתה משפה בזאת את ICS Marketing BV ומתחייב לשמור על כך ש- ICS Marketing BV תשפה בגין הפסדים, נזקים, עלויות, התחייבויות והוצאות (לרבות, ללא הגבלה, הוצאות משפטיות וכל סכומים ששולמו על ידי ICS Marketing BV לצד שלישי בסילוק תביעה או סכסוך) על פי ייעוץ של היועצים המשפטיים של Intercompany Solutions) שנגרמו או נגרמו על ידי ICS Marketing BV, הנובעים מכל הפרה מצדך בכל הוראה מתנאים והתניות אלה, או הנובעים מכל טענה כי הפרת הוראה כלשהי מתנאים והגבלות אלה .

הפרת תנאי שימוש אלה

מבלי לפגוע בזכויות אחרות של Intercompany Solutions תחת תנאים והתניות אלה, אם תפר את התנאים וההגבלות בכל דרך שהיא, ICS Marketing BV רשאית לנקוט פעולה כמו ש- ICS Marketing BV רואה לנכון להתמודד עם ההפרה, כולל השעיית הגישה שלך ל- אתר האינטרנט שלך, האוסר עליך גישה לאתר, חסימת מחשבים באמצעות כתובת ה- IP שלך גישה לאתר האינטרנט, פנייה לספק האינטרנט שלך לבקש כי הם לחסום את הגישה לאתר האינטרנט ו / או להביא ההליכים בבית המשפט נגדך.

וָרִיאַצִיָה

ICS Marketing BV רשאית לשנות את התנאים וההגבלות מעת לעת. התנאים וההגבלות המתוקנים יחולו על השימוש באתר זה מתאריך פרסום התנאים המתוקנים באתר זה. בדוק דף זה באופן קבוע כדי לוודא שאתה מכיר את הגרסה הנוכחית.

משימה

ICS Marketing BV רשאית להעביר, להתקשר בחוזה משנה או לטפל בכל דרך אחרת בזכויות ו / או בהתחייבויות של Intercompany תחת תנאים ותניות אלה מבלי להודיע ​​לך או לקבל את הסכמתך.

אתה לא יכול להעביר, קבלן משנה או בדרך אחרת להתמודד עם את זכויותיך ו / או התחייבויות על פי תנאי שימוש אלה.

הפרדה

אם הוראה של תנאים והתניות אלה נקבעת על ידי בית משפט או רשות מוסמכת אחרת להיות בלתי חוקיים ו / או בלתי ניתנים לאכיפה, יתר ההוראות ימשיכו להיות בתוקף. אם כל הוראה בלתי חוקית ו / או בלתי ניתנת לאכיפה תהיה חוקית או ניתנת לאכיפה אם חלק ממנה נמחק, החלק הזה ייחשב כממחק, ויתר ההפרשה תישאר בתוקף.

הסכם מלא

תנאים והתניות אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות והקובצי cookie, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין ICS Marketing BV ביחס לשימושך באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים בנוגע לשימושך באתר זה.

משפט וסמכות שיפוט

תנאים והתניות אלה יחולו ויפורשו בהתאם להולנד, וכל מחלוקת הנוגעת לתנאים והתניות אלה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בהולנד.

רישויים ואישורים

ICS Marketing BV ו- ICS Accounting & Advisory BV רשומים בלשכת המסחר ההולנדית או Kamer van Koophandel. תוכל למצוא את הגרסה המקוונת של הקופה בכתובת www.kvk.nl. מספרי הרישום של ICS Marketing BV ו- ICS Accounting & Advisory BV הם בהתאמה 70057273 ו- 71469710

פרטי פתרונות אינטרקומפני

ICS שיווק BV רשום בהולנד תחת מספר רישום 70057273.
ICS שיווק של BV כתובת היא מרכז הסחר העולמי, Beursplein 37, 3011 AA רוטרדם.

ניתן ליצור קשר עם ICS Accounting & Advisory BV באמצעות דוא"ל בדוא"ל שנמצא בדף איש הקשר.

תנאי השירות האחרים שלנו

עניינים משפטיים האחריות שלנו מכוסים שלנו כתב ויתור.

ענייני פרטיות מכוסים שלנו מדיניות פרטיות.

עוגיות עוגיות מכוסים שלנו מדיניות קוקי.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא חומר ננסה לספק לפחות 30 ימים הודעה לפני כל התנאים החדשים נכנס לתוקף. שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם תמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, הפסק להשתמש בשירות.

צרו קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, צור איתנו קשר.

אתר המופעל על ידי ICS Marketing BV מטעם ICS Advisory & Finance BV