תנאי שימוש באתר Intercompany Solutions אתר אינטרנט

עודכן לאחרונה: 14 בינואר 2020

אנא קרא בעיון את תנאי השירות האלה לפני השימוש באתר https://intercompanysolutions.com המופעל על ידי ספרי לקוחות מטעם ICS Accounting & Advisory BV

Intercompany Solutions עושה שימוש ב- HTTPS או SSL כדי להגן על נתוני משתמשים המוגשים דרך האתר. עם זאת, איננו אחראים לכל מידע שאבד במקרה של הפרה ביטחונית.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

תנאי שימוש באתר

מבוא

תנאים והגבלות אלה קובעים את השימוש שלך באתר זה; באמצעות אתר זה, אתה מקבל את התנאים וההגבלות במלואם. אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות אלה או לכל חלק מתנאים והגבלות אלה, אינך רשאי להשתמש באתר זה.

אתה חייב להיות לפחות 18 שנים של גיל להשתמש באתר זה. באמצעות אתר זה אתה מתחייב ומייצג שאתה לפחות 18 שנים של גיל.

אתר זה משתמש בקובצי Cookie. על ידי שימוש באתר זה והסכמה לתנאים והתניות אלה, אתה מסכים ל- ICS Marketing BV שלנו לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאי ICS Marketing BV ויתור, מדיניות פרטיות ו מדיניות עוגיות.

רישיון לשימוש באתר

אלא אם כן צוין אחרת, ICS Marketing BV ו / או מעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של זכויות הקניין הרוחני באתר ובחומר באתר. בכפוף לרישיון שלהלן, כל זכויות הקניין הרוחני שמורות.

באפשרותך להציג, להוריד למטרת אחסון במטמון בלבד, ולהדפיס דפים מהאתר לשימושך האישי, בכפוף למגבלות המפורטות בהמשך ובמקומות אחרים בתנאים וההגבלות.

אסור לך:

 • לפרסם מחדש חומר מאתר זה;
 • למכור, להשכיר או חומר רישיון משנה מאתר האינטרנט;
 • להראות כל חומר מאתר בציבור;
 • לשחזר, לשכפל, להעתיק או אחר לנצל חומר באתר זה למטרה מסחרית;
 • לערוך או לשנות באופן אחר כל חומר באתר; או
 • להפיץ מחדש חומר מאתר זה ללא התייחסות של המקור

כאשר התוכן זמין באופן ספציפי להפצה מחדש, ניתן לחלק אותו רק עם הפניות מלאות אליו Intercompany Solutions

שימוש מקובל

אינך רשאי להשתמש באתר זה בכל דרך שתגרם או עלולה לגרום נזק לאתר או לירידת זמינות האתר או נגישותו; או בכל דרך שהיא בלתי חוקית, בלתי חוקית, מזויפת או מזיקה, או בקשר לכל מטרה או פעולה בלתי חוקית, בלתי חוקית, מזויפת או מזיקה.

אתה לא חייב להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, מארח, לשדר, לשלוח, שימוש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב מ( או צמוד) כל תוכנות ריגול, וירוסים מחשב, סוס טרויאני, תולעת, קשה לוגר, rootkit או אחר תוכנת מחשב זדונית.

אין לבצע פעולות איסוף נתונים שיטתיות או אוטומטיות (כולל, ללא הגבלה, גרידה, כריית נתונים, מיצוי נתונים וקציר נתונים) באתר או ללא קשר לאתר זה Intercompany Solutionsהסכמה מפורשת בכתב.

אינך רשאי להשתמש באתר זה כדי לשדר או לשלוח תקשורת מסחרית לא רצויה.

אינך רשאי להשתמש באתר זה לכל מטרה הקשורה לשיווק ללא Intercompany Solutionsהסכמה מפורשת בכתב.

גישה מוגבלת

הגישה לאזורים מסוימים באתר זה מוגבלת. ICS Marketing BV שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה לאזורים באתר זה, או אכן באתר זה כולו, בכתובת Intercompany Solutionsשיקול דעת.

אם ICS Marketing BV מספק לך מזהה משתמש וסיסמה כדי לאפשר לך לגשת לאזורים מוגבלים באתר זה או לתכנים או שירותים אחרים, עליך לוודא שמזהה המשתמש והסיסמה נשמרים בסוד.

ICS Marketing BV עשויה להשבית את מזהה המשתמש והסיסמה שלך ב Intercompany Solutionsשיקול דעת בלעדי ללא הודעה מוקדמת או הסבר.

תוכן גולש

בתנאים אלה, "תוכן המשתמש שלך" פירושו חומר (כולל ללא טקסט הגבלה, תמונות, חומר שמע, חומר וידאו ואודיו ויזואלי חומר) שאתה שולח לאתר הזה, לכל מטרה.

אתה מעניק ל- ICS Marketing BV רישיון עולמי, בלתי חוזר, שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את תוכן המשתמש שלך בכל מדיה קיימת או עתידית. אתה גם מעניק ל- ICS Marketing BV את הזכות לרשיון משנה זכויות אלה, ואת הזכות להגיש תביעה בגין הפרת זכויות אלה.

תוכן המשתמש שלך אינו יכול להיות בלתי חוקי או בלתי חוקי, אסור לו להפר זכויות משפטיות של צד שלישי כלשהו, ​​ואינו רשאי להוות תביעה משפטית נגדך או נגד ICS Marketing BV או צד שלישי (בכל מקרה לפי כל דין החל) .

אין לשלוח כל תוכן משתמש לאתר, אשר היה או היה אי פעם נושא של הליכים משפטיים מאוימים או בפועל או תלונות דומות אחרות.

ICS Marketing BV שומרת לעצמה את הזכות לערוך או להסיר כל חומר שנמסר לאתר זה, או שמור באתר Intercompany Solutionsאו מתארחים או מתפרסמים באתר זה.

על אף Intercompany Solutionsזכויות בתנאים אלה ביחס לתוכן המשתמשים, BV שיווק ICS אינה מתחייבת לפקח על הגשת תוכן כזה, או פרסום של תוכן כזה על, אתר זה.

לא ניתן כל ערבון

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

אתר זה מסופק "כמות שהוא" ללא כל מצג או התחייבות, מפורשת או משתמעת. ICS Marketing BV אינה מציגה מצגים או אחריות ביחס לאתר זה או למידע וחומרים המופיעים באתר זה.

מבלי לפגוע בכלליות הסעיף דלעיל, ICS Marketing BV אינה מתחייבת כי:

 • אתר זה יהיה כל הזמן זמין, או זמין בכל; או
 • המידע באתר זה הוא מלא, נכון, מדויק או שאינו מטעה.

אין דבר באתר זה מהווה או אמור להוות, ייעוץ מכל סוג שהוא.

מגבלות של חבות

ICS Marketing BV לא תישא באחריות כלפיך (בין אם על פי חוק המגע, חוק הנזיקין ובין אם לאו) ביחס לתוכן של אתר זה או לשימוש בו או בקשר אליו באופן אחר:

 • כדי שהאתר ניתן ללא תשלום התמורה, לכל הפסד ישיר המידה;
 • לכל אובדן עקיף, מיוחד או תוצאתי; או
 • לכל הפסדים עסקיים, אובדן ההכנסות, הכנסות, רווחים או חסכונות צפויים, אובדן חוזים או קשרים עסקיים, אובדן מוניטין או רצון טוב, או אובדן או ההשחתה של מידע או נתונים.

הגבלות אלה של חבות חלות גם אם ICS שיווק BV כבר מומלץ במפורש על ההפסד הפוטנציאלי.

יוצאים מן הכלל

שום דבר בהצהרת אתר זה לא יחריג או יגביל כל אחריות המשתמעת על פי החוק שלא יהיה כדין להחריג או להגביל, ושום דבר בהצהרת אתר זה לא יחריג או יגביל Intercompany Solutions חבות בגין כל:

 • מוות או נזק אישי שנגרם על ידי Intercompany Solutions רשלנות;
 • הונאה או מצג שווא מזויף מצד ICS Marketing BV; אוֹ
 • בין אם זה יהיה בלתי חוקי או בלתי חוקי עבור ICS שיווק BV כדי לכלול או להגביל, או לנסות או מתיימר להוציא או להגביל את חבותה.

סבירות

שימוש באתר זה, אתה מסכים שההכללות ומגבלות של אחריות שנקבעו בהצהרה באתר אינטרנט זה הנן סבירים.

אם אתה לא חושב שהם סבירים, אתה לא חייב להשתמש באתר זה.

צדדים אחרים

אתה מקבל את זה, כישות בערבון מוגבל, ICS שיווק BV יש אינטרס להגביל את החבות האישית של נושאי המשרה והעובדים שלה. אתה מסכים שלא תביא נגדך כל טענה באופן אישי Intercompany Solutionsנושאי משרה או עובדים בגין אובדן כלשהו שאתה סובל בקשר לאתר.

מבלי לפגוע בפסקה האמורה, אתה מסכים שמגבלות האחריות והאחריות המפורטות בביטול אתר זה יגן על Intercompany Solutionsנושאי משרה, עובדים, סוכנים, חברות בנות, ממשיכים, משימות וקבלני משנה וכן ICS Marketing BV.

הוראות בלתי ניתנים לאכיפה

אם הוראה כלשהי של הצהרה באתר זה, או נמצאת להיות, בלתי ניתן לאכיפה על פי כל דין, שלא ישפיע על יכולת האכיפה של ההוראות האחרות של כתב ויתור אתר זה.

שפוי

הינך משפה את ICS Marketing BV ומתחייב לשמור על ICS Marketing BV שיפוי מפני הפסדים, נזקים, עלויות, התחייבויות והוצאות (לרבות ללא הגבלה הוצאות משפט וכל סכומים ששילמה ICS Marketing BV לצד שלישי להסדרת תביעה או מחלוקת) בעצות של Intercompany Solutions'יועצים משפטיים' שנגרמו או סבלו על ידי ICS Marketing BV הנובעים מהפרה כלשהי על ידך בכל הוראה של תנאים והגבלות אלה, או הנובעת מכל טענה שהפרת כל תנאי מתנאים אלה.

הפרת תנאי שימוש אלה

בלי לפגוע ב Intercompany Solutionsזכויות אחרות בתנאים והגבלות אלה, אם תפר את התנאים וההגבלות הללו בדרך כלשהי, ICS Marketing BV רשאית לנקוט בצעדים ש- ICS Marketing BV רואה לנכון להתמודד עם ההפרה, כולל השעיית הגישה שלך לאתר, האוסרת עליך גישה לאתר, חסימת מחשבים המשתמשים בכתובת ה- IP שלך לגישה לאתר, פנייה לספק שירותי האינטרנט שלך כדי לבקש שיחסמו את הגישה שלך לאתר ו / או יגישו נגדך הליך משפטי.

וָרִיאַצִיָה

ICS Marketing BV רשאית לשנות את התנאים וההגבלות מעת לעת. התנאים וההגבלות המתוקנים יחולו על השימוש באתר זה מתאריך פרסום התנאים המתוקנים באתר זה. בדוק דף זה באופן קבוע כדי לוודא שאתה מכיר את הגרסה הנוכחית.

משימה

ICS Marketing BV רשאית להעביר, לבצע חוזה משנה או להתמודד איתו בדרך אחרת Intercompany Solutionsזכויות ו / או חובות בתנאים ותנאים אלה מבלי להודיע ​​לך או לקבל את הסכמתך.

אתה לא יכול להעביר, קבלן משנה או בדרך אחרת להתמודד עם את זכויותיך ו / או התחייבויות על פי תנאי שימוש אלה.

הפרדה

אם הוראה של תנאים והתניות אלה נקבעת על ידי בית משפט או רשות מוסמכת אחרת להיות בלתי חוקיים ו / או בלתי ניתנים לאכיפה, יתר ההוראות ימשיכו להיות בתוקף. אם כל הוראה בלתי חוקית ו / או בלתי ניתנת לאכיפה תהיה חוקית או ניתנת לאכיפה אם חלק ממנה נמחק, החלק הזה ייחשב כממחק, ויתר ההפרשה תישאר בתוקף.

הסכם מלא

תנאים והתניות אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות והקובצי cookie, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין ICS Marketing BV ביחס לשימושך באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים בנוגע לשימושך באתר זה.

משפט וסמכות שיפוט

תנאים והתניות אלה יחולו ויפורשו בהתאם להולנד, וכל מחלוקת הנוגעת לתנאים והתניות אלה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בהולנד.

רישויים ואישורים

ICS Marketing BV ו- ICS Accounting & Advisory BV רשומים בלשכת המסחר ההולנדית או Kamer van Koophandel. תוכל למצוא את הגרסה המקוונת של הקופה בכתובת www.kvk.nl. מספרי הרישום של ICS Marketing BV ו- ICS Accounting & Advisory BV הם בהתאמה 70057273 ו 71469710

Intercompany Solutions'פרטים

ICS שיווק BV רשום בהולנד תחת מספר רישום 70057273.
הכתובת של ICS Marketing BV היא World Trade Center, Beursplein 37, 3011 א.א. רוטרדם.

ניתן ליצור קשר עם ICS Accounting & Advisory BV באמצעות דוא"ל בדוא"ל שנמצא בדף איש הקשר.

תנאי השירות האחרים שלנו

עניינים משפטיים האחריות שלנו מכוסים שלנו כתב ויתור.

ענייני פרטיות מכוסים שלנו מדיניות פרטיות.

עוגיות עוגיות מכוסים שלנו מדיניות קוקי.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא חומר ננסה לספק לפחות 30 ימים הודעה לפני כל התנאים החדשים נכנס לתוקף. שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם תמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, הפסק להשתמש בשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, צור איתנו קשר.

אתר המופעל על ידי ICS Marketing BV מטעם ICS Advisory & Finance BV