דיסקלמר

עודכן ב- 01-07-2021

סעיף כללי

 • כתב ויתור זה קובע את השימוש באתר האינטרנט של החברה שלנו.
 • ב) על ידי ביקור באתר, אתה מסכים עם הטקסט המלא של כתב ויתור; לכן, אם אינך מסכים עם המסמך הנוכחי או חלק ממנו, אתה לא צריך להשתמש באתר.
 • ג) האתר שלנו מעסיק עוגיות. על ידי שימוש באתר או הסכמה עם כתב ויתור זה, אתה מקבל את השימוש שלנו עוגיות בהתאם להוראות שלנו מדיניות הפרטיותתנאי השירות ו מדיניות בנושא קובצי cookie.

הודעה על זכויות יוצרים

 • זכויות היוצרים (ג) 2015-2021 ספרי לקוחות, שם מסחרי של ICS Marketing BV, הולנד.
 • בקשר להוראות הספציפיות של כתב ויתור זה:
 • אנו ובעלי הרישיון שלנו שולטים בכל זכויות היוצרים והזכויות הקשורות לזכויות קניין רוחני בכל הנוגע לאתר שלנו, לרבות החומר שפורסם בו; ו
 • כל זכויות היוצרים והזכויות הנלוות הנוגעות לקניין רוחני שמורות לאתר האינטרנט שלנו, לרבות החומר המתפרסם בו.

רישוי השימוש באתר

המשתמש רשאי

 • להציג את דפי האתר באמצעות דפדפן;
 • להוריד דפי אינטרנט במטמון של הדפדפן;
 • הדפס דפי אינטרנט,

וזאת בהתאם לסעיפים האחרים של כתב ויתור זה.

 • למעט בהתאם לסעיפים אחרים של כתב ויתור זה, אינך רשאי להוריד כל חומר באתר או לאחסן חומר כזה במחשב שלך.
 • אתה רשאי להשתמש באתר רק למטרות אישיות / עסקיות.אם אתה לא שולט או הבעלים של זכויות יוצרים רלוונטיות, אתה לא רשאי:
 • לפרסם מחדש חומרים שפורסמו באתר שלנו (באתרים אחרים או במקומות אחרים);
 • חומר שכירות, מכירה או רישיון משנה שפורסם באתר;
 • להראות בפומבי כל חומר שפורסם באתר האינטרנט שלנו;
 • להשתמש בחומרי האתר שלנו למטרות מסחריות;
 • להפיץ מחדש את החומר שפורסם באתר האינטרנט שלנו. אנו עשויים, בכל עת, להגביל את הגישה לאתרי אינטרנט מסוימים או לאתר כולו, כפי שנמצא מתאים. לא תנסה (לעקוף) לעקוף או לעקוף כל אמצעי להגבלה במקום באתר.

שימוש מקובל

אתה לא:

 • להשתמש באתר באופן כלשהו / לנקוט בפעולות הפוגעות בו או לפגוע בנגישותו, בזמינותו או בביצועיו;
 • להשתמש באתר באופן מזויף, בלתי חוקי, מזיק או בלתי חוקי, או ביחס לפעילות או למטרות מזויפות, בלתי חוקיות, מזיקות או בלתי חוקיות
 • השתמש באתר כדי לאחסן, להעתיק, לשדר, לארח, להשתמש, לשלוח, להפיץ או לפרסם חומר המורכב (או קשור) וירוס מחשב, תוכנות ריגול, תולעת, סוס טרויאני, rootkit, לוגר הקשה או תוכנות זדוניות אחרות.
 • לבצע פעולות אוטומטיות או שיטתיות לצורך איסוף נתונים (כולל אך לא מוגבל לכריית נתונים, לחילוץ, לקציר ולגרדה) ​​בקשר לאתר שלנו או ללא הסכמתנו בכתב;
 • לגשת לאתר או לקיים אינטראקציה עם זה בכל דרך באמצעות עכביש, רובוט או שיטה אוטומטית אחרת, למעט אינדוקס במנועי החיפוש;
 • להפר את ההוראות הכלולות בקובץ "robots.txt" באתר;
 • (כולל, אך לא רק, דיוור ישיר, שיווק SMS, שיווק בדואר אלקטרוני או טלמרקטינג).
 • לא תשתמש במידע שנאסף מהאתר לצורך יצירת קשר עם חברות, יחידים או ישויות מסוימות.
 • עליך להבטיח שהנתונים שאתה מספק דרך או בקשר לאתר הם אמיתיים.

ערבות מוגבלת
החברה שלנו אינה ערבה או מצהירה כי:

 • הנתונים המתפרסמים באתר שלנו מלאים או מדויקים;
 • החומר המתפרסם מעודכן;
 • האתר וכל שירות המוצע בו יישאר זמין.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לתקן, באופן מלא או חלקי, את שירותי האתר שהיא מציעה, וכן להפסיק את פרסום האתר על פי שיקול דעתה, בכל עת וללא הסבר או הודעה מוקדמת. למעט המקרים המתוארים בהוראות הרלוונטיות של כתב ויתור זה, לא תקבל פיצוי או אמצעי תשלום כלשהו במקרה של ביטול או תיקון של שירותים כלשהם באתר או אם פרסום האתר יופסק.
 • במידה המותרת על פי החוק החל, בהתאם להוראות סעיף 7a, החברה שלנו אינה כוללת את כל הערבויות וההצהרות הרלוונטיות להיקף כתב ויתור זה, האתר והשימוש בו.

אי-הכללות ומגבלות
 לא יינתן כתב ויתור זה:

 • לא לכלול או להגביל כל חבות הקשורה לנזקי גוף או למוות עקב רשלנות;
 • לא לכלול או להגביל כל חבות הקשורה להצגה מוטעית או להונאה;
 • להגביל כל חבות באופן שאינו עומד בדרישות החוק החל;
 • לא לכלול כל חבות שלא ניתן להחריגה על פי החוק החל.

כל החרגות והמגבלות האחריות המפורטות בחלקים אחרים של כתב ויתור זה:

 • רלוונטיים לכל התחייבויות הנובעות מתנאי כתב ויתור זה או קשורים לנושא, לרבות התחייבויות הנובעות מחובות חוזיות, עבירות (לרבות רשלנות) או הפרת חובות משפטיות, אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב האחריות הנוכחי.
 • מאחר שאתר החברה שלנו, לרבות השירותים והמידע הכלולים בו, ניתנים למשתמש ללא תשלום, החברה שלנו לא תישא כל התחייבות בגין נזקים או הפסדים כלשהם.
 • לא נישא כל אחריות בגין הפסדים הנובעים מאירוע / אירועים שאינם בשליטתנו.
 • לא נישא כל אחריות בגין הפסדים עסקיים, בגין נזקים או אובדן רווחים, הכנסות, הכנסות, ייצור, שימוש, חסכון צפוי, חוזים, עסקים, מוניטין או הזדמנויות עסקיות (ולא רק).
 • לא נישא בכל אחריות לשחיתות או לאובדן של תוכנה, נתונים או ערכי מסד נתונים.
 • לא נישא כל חבות בגין הפסדים או נזקים עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים.
 • אתה מבין כי רצוננו להגביל את חבותנו האישית (ביחס לעובדינו ונושאי משרה בה), ובהתייחס לריבית זו, אתה מזהה אותנו כישות בעלת אחריות מוגבלת. הנכם מסכימים שלא להעלות טענות אישיות כלשהן כנגד העובדים או נושאי המשרה שלנו בקשר להפסדים שנגרמה לכם רלוונטיים לאתר האינטרנט שלנו או לכתב ויתור זה. כמובן, דבר זה אינו שולל או מגביל את חבותה של הישות בגין השמטות או מעשים של עובדינו ונושאי משרה.

וָרִיאַצִיָה

 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מעת לעת את כתב ויתור זה.
 • כל גרסה חדשה של כתב ויתור תיכנס לתוקף כאשר הוא פורסם באתר האינטרנט שלנו
 • אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת קובעים הוראה מסוימת של כתב ויתור זה כבלתי ניתן לאכיפה ו / או בלתי חוקיים, שאר הסעיפים ימשיכו לחול.
 • אם הוראה, שנקבעה כבלתי ניתנת לאכיפה ו / או בלתי חוקית, תהיה ניתנת לאכיפה ו / או כדין אם חלק ממנה הושמט, אזי חלק זה ייחשב מושמט ויתרת הסעיף תמשיך לחול.

סמכות שיפוט וחוק

 • כתב ויתור זה מתפרש ונשלט על ידי החוק בהולנד.
 • מחלוקות הנוגעות למסמך זה יוסדרו אך ורק תחת סמכות הולנדית.

מידע תקינה וסטטוטורי

 • החברה שלנו רשום ב הולנדית מסחרי קאמרית עם לא. הגירסה המקוונת של הרישום זמין ב www.kvk.nl.
 • ישות שלנו היא BV (Besloten Vennotschap), כלומר חברה אחריות מוגבלת כפוף לכללים פרסום של הלשכה המסחרית ההולנדית.

פרטי חברה

 • אתר זה נמצא בבעלות Clientbooks ומופעל על ידי ICS Advisory & Finance BV
 • החברה שלנו רשומה בהולנד, עם מטה ברוטרדם (Beursplein 37, 3011AA)
 • המיקום העיקרי שלנו לעסק נמצא באותה כתובת
 • צרו קשר בדואר, באמצעות כתובת המטה שלנו, לידיעת Beursplein 37, 3011AA רוטרדם ל ICS Advisory & Finance BV
  מילוי טופס יצירת קשר באתר שלנו;
  טלפון: + 31 (0) 10 3070665
  דוא"ל מסופק על איש קשר של אתר האינטרנט שלנו.