פתיחת סניף בהולנד

חברות בינלאומיות המתכננות להקים נוכחות בשוק ההולנדי בעלות נמוכה יכולות לפתוח סניפים מקומיים. לסניף אין אישיות משפטית ונחשב להארכה לחברה הבינלאומית. לפיכך, חברת האם שהוקמה בחו "ל אחראית לכל פעולותיה.

פעילות הסניפים ההולנדיים מנוהלת על ידי נציגי החברות האם מכוח רשות ניירות ערך. על הסניף לבצע את אותם פעולות כמו ההורה שלו ושמו חייב להיות זהה. פעולותיה נשלטות בו זמנית על ידי החוקים ההולנדים ועל חקיקת המדינה בה התאגדה חברת האם הבינלאומית.

הסניף מספק מוסד קבע בעלות נמוכה יותר בהשוואה לסוגים אחרים של חברות הולנדיות ואין דרישות הון מזערי בגין התאגדותו. זו הסיבה שחברות בינלאומיות רבות מעדיפות צורה זו של עסקים.

סניפים הולנדיים לעומת חברות מקומיות

המאפיין העיקרי המגדיר של ענף, לעומת צורות עסקיות אחרות כמו חברות בנות בהולנד, היא התלות המלאה שלה בחברה האם הבינלאומית שלה. לפיכך, החברה הבינלאומית נושאת באחריות לכל התחייבויותיה וחובותיה של הסניף ההולנדי.

מבנה חברה-2

ההליך לרישום סניף קל יותר בהשוואה לסוגי חברות אחרים, כגון חברת האחריות הפרטית המוגבלת, אך עדיין נדרש לעמוד בדרישות החקיקה למיסוי ולתעסוקה. על פי החוק, כל עובדי הסניפים צריכים להיות מכוסים בביטוח סוציאלי. אחרת, נציג הענף עלול להיות אחראי אישית במקרה של אי תשלום התרומות הנדרשות. לענפים שנפתחו בהולנד יש בדרך כלל התחייבויות פיננסיות זהות לאלה של החברות המקומיות.

האמנות הרבות למניעת כפל מס שהחתמה הולנד עם מדינות אחרות מקטינות את נטל המס של הענפים אם הן זכאיות להפחתת שיעור ניכוי מס במקור בגין תמלוגים, ריבית ודיבידנדים.

רישום סניף הולנדי

על הענף להירשם במרשם המסחר בלשכה המסחרית עם המסמכים הרלוונטיים ופרטים נוספים לפני תחילת פעילותו העסקית. כל המסמכים צריכים להיות נוטריונים, עם תרגום חוקי בהולנדית. נוטריון מתרחש במצב שבו החברה האם מתגוררת.

המסמכים הדרושים כדי שילוב יכול להיות מקרה ספציפי, אבל באופן כללי את הדברים הבאים יש צורך: הוכחה הקמתה של החברה הבינלאומית (תמצית ממרשם הסחר בארץ מגורים עם תאריך רישום ופרטים החברה), תעודת רישום, שם, כתובת רשמית, שמות ופרטים של הדירקטורים והמזכיר (או מנהלים אחרים), פרוטוקול הדיון בו החליט הדירקטוריון לפתוח את הסניף, הכתובת ושם הסניף, שם הייצוג, סמכויות הנציג והפעילות הסניפית .

איש העסקים שם חותמת על החוזה

לאחר הרישום, רישום החברה בהולנד תשחרר את תעודת הרישום שנרשמה במספר ייחודי. אז הענף צריך להיות רשום עבור מס ותרומות ביטוח לאומי. אחרי כל השלבים הללו, הענף יכול להתחיל לפעול בהולנד.

יתרונות פתיחת סניף הולנדי

ההליך לרישום סניף הוא קל לוקח פחות זמן מאשר שילוב ישיר של חברה הולנדית. זו הסיבה כמה חברות בינלאומיות מעדיפים להקים סניפים. יתרונות נוספים כוללים עלויות שילוב נמוכות ודרישות חשבונאיות מתונות.

המאפיינים העיקריים של הסניפים בהולנד דומים פחות או יותר לאלה של מדינות אחרות. לדוגמה, בהונג קונג, נהלי המיסוי ורישום הענף דומים מאוד. ובכל זאת, זה האינטרס שלך להשתמש בשירותיו של מומחה מקומי בהתאגדות או עורך דין כדי להבטיח כי אתה מבין את הכללים ההולנדים וכללים להקמת החברה.

אם אתה צריך פרטים נוספים על פתיחת עסק הולנדי, אנא פנה לסוכנים המקומיים שלנו בהקמת החברה.

צור קשר עם לחצן מומחה