בעלי מניות כנישומי מיסים זרים

ההכנסה שנכללה ב תיבת 2 עבור משלמי המסים הזרים כולל את ההכנסה ההולנדית הכשירה (המחושבת באותה דרך כמו לתושבים) מחברות מקומיות, למעט במקרים בהם החזקת המניות שייכת להון של תאגיד.
השותפים הפיסקליים כפופים לדרישות מיוחדות.

ההכנסה שיש להכריז בתיבה 2 כוללת את רווחי ההון ו / או דיבידנדים (סעיפי הכנסה עיקריים) שהושגו על ידי נישום זר בעל אינטרסים מהותיים (> 5% אחזקות) בחברה תושבת פחות הפסדים הקשורים להחזקת המניות ולבניין המונומנטלי. ניכויי מס.

הניכויים וההפרשות האישיות ("personsgebonden aftrek" בהולנדית) אינם חלים על משלמי המסים הזרים שיש להם רק הכנסה המזכה בקופסא 2.

ההחלפה ההולנדית / דחיית מס בגין מיזוגים משפטיים / דמרגרים משפטיים מתאימים ומיזוגים לא יחולו על משלמי המסים הזרים במקרה שהחברה ששרדה / רכשה הוקמה מחוץ להולנד.

השקפה מוגבהת של אישה המחשבת חשבוניות באמצעות מחשבון על השולחן

אם תאגיד הולנדי משנה את מס המס שלו, הרי שההעתקה שלו נחשבת כהעברה מהותית (חייבת במס).

ישות שהוקמה תחת סמכות שיפוט זרה אשר הוסמכה כתאגיד תושב בהולנד לתקופה מינימלית של 5 שנים אך הועברה למדינה אחרת לצורך מיסוי נחשבת לתאגיד תושב בהולנד לעשר שנים נוספות.

במקרה שהסכום הכולל בתיבה 2 הוא מספר שלילי, ההכנסה נחשבת כהפסד מהותי למכירת תושבי חוץ. הפסדים אלה ניתנים לניכוי וניתן לפצותם (אובדן או העברה חוזרת) בהתאם לכללים הנוגעים למשלם המסים. הפסדים אלה ניתן לצבור עם כל הפסדים מתאימים בגין התחייבויות המס של משלמי המסים תושב.

הבסיס החייב נקבע על פי כללים מיוחדים אם משלם המסים עולה או התאגיד ההולנדי שבו הוא / בעל מניות משמעותי מעביר את מושב המס שלו למדינה אחרת.

המומחים ההולנדים שלנו במיסוי יכולים לספק ייעוץ על מצב המס שלך. אנחנו יכולים להכין ולהגיש דו"ח מס הכנסה שנתי שלך לטפל בנושאים אחרים הקשורים ציות מס. אנא, צור איתנו קשר, אם אתה זקוק למידע נוסף או סיוע בנושא מס.