ההבדל בין ענף הולנדי וחברת בת

בעת רישום חברה הולנדית יש למשקיעים אפשרות להקים סניף או חברה בת.

הנסיבות הספציפיות הנוגעות לאינטרסים של החברה הבינלאומית יכולות בהחלט לקבוע את הבחירה הסופית של הישות המשפטית. עם זאת, יש לבחון היבטים מסוימים בעת בחירה בין חברה בת הולנדית לבין סניף הולנדי.

להלן פירוט המאפיינים הכלליים של חברות בנות וסניפים הולנדים.

סניפים הולנדים

סניפים הם מוסד קבע המרכיב גופים יחידים עם החברות הבינלאומיות שמרשמות אותם.

אפשרות זו מביאה יתרונות וחסרונות.

יתרונות פתיחת סניף:

 • זה קל למדי לשלב את עלויות מעורבים הם בדרך כלל נמוך יותר;
 • רווחים מוחזקים אינם כפופים למס ניכוי;
 • אין צורך בפרסום הדוחות הכספיים של הסניף (למעט חריגים);
 • הפסדי הענף בהולנד ניתנים לפיצוי לפי רווחים / מסים של המשרד הראשי;
 • אין מס לרישום הון.

חסרונות פתיחת סניף:

 • אין לסניף הזהות ההולנדית תפקידים כחברה בינלאומית;
 • החברה המבצעת נושאת באחריות מלאה בגין התחייבויותיה וחובותיה של הסניף בהולנד;
 • זה עלול להיות קשה יותר לקבל את קבלתם של המקומיים בגלל הזהות הבינלאומית של הסניף;
 • הקבע הממסד עלול להוביל לבעיות כפל מס

קרא עוד על סניפים הולנדים.

חברות בנות הולנדיות

היתרון החשוב ביותר בפתיחת חברה בת בהולנד הוא שחבות בעל המניות מוגבלת. עם זאת יש להתייחס גם להיבטים אחרים. להלן רשימה של כמה יתרונות וחסרונות בקשר עם הקמת חברה בת:

יתרונות:

 • חבות בעלי המניות מוגבלת לתרומתם בפועל להון;
 • החברה האם אינה נושאת באחריות כלפי חברה בת שלה בהולנד, אלא אם צוין אחרת;
 • הפחתת כל נכס בלתי מוחשי ניתנת להקצאה לצורכי מס בהולנד;
 • אזרחים עשויים להעדיף לנהל עסקים עם חברות בנות ולא עם סניפים;

חסרונות:

 • הליך יקר יותר ומסובך להקמת;
 • רווחים מוחזקים כפופים לניכוי מס במקור;
 • חברות גדולות ובינוניות נדרשות לפרסם תוצאות כספיות;
 • החוק מחייב את החברה למנות דירקטור.

קרא עוד על חברות בנות הולנדיות.

יזמים בינלאומיים מומלץ לשקול את היתרונות והחסרונות העיקריים המפורטים לעיל לפני שתחליט אם לפתוח סניף הולנדי או חברה בת. במקרה שתצטרך מידע נוסף או תמיכה כדי להחליט איזו אפשרות מתאימה לך ביותר, אנא צור קשר עם סוכני ההתאגדות שלנו בהולנד. אם תרצה לחקור סוגי חברות אחרים בהולנד, בקר באתר שלנו מאמר על סוגי החברה ההולנדית.

צור קשר עם לחצן מומחה